10 września 2023

Przedszkole nr 119

Wszechnica Edukacyjna

Wykład on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek 

odbędzie się dnia 18 września br. o godz. 18:00, nt. "Jakich dorosłych potrzebują uczniowie?". 

Wykład poprowadzi Zofia Rostek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie, wykładowca akademicki w roku 2016/2017 w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, w tym matematycznej.

Posiada  wielokierunkowe przygotowanie metodyczne i merytoryczne do pracy z dziećmi, umiejętność planowania i organizowana pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach, seminariach, konferencjach.

W ramach „dobrych praktyk” wielokrotnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi dyrektorami. Wielokrotnie nagradzana nagrodami: Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Prezydenta m.st. Warszawy. W 2013 r. otrzymała zaszczytny tytuł Artifex Docendi [Mistrz Nauczania] przyznawany przez Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

 

W trakcie wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Dlaczego czas i uwaga przeznaczone dla dziecka/ucznia są ważne?
  • Czy zawsze można znaleźć klucz do każdego dziecka/ucznia?
  • Jakie postawy rodziców ułatwiają dziecku funkcjonowanie w szkolnym środowisku?
  • Które cechy nauczycieli przyczyniają się do sukcesów ucznia?
  • Czy można w obowiązującym w Polsce systemie oświaty podejść niestandardowo do bieżącego oceniania ucznia?
  • Dlaczego warto budować wspólną szkolną przestrzeń?

 

Zapraszamy serdecznie!

 

Zgłoszenie na wykład poprzez formularz Forms:

https://forms.office.com/e/6f6mUS3k3f

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 15 WRZEŚNIA