Programy i projekty

Innowacje: 

Innowacja "Łączymy pokolenia"

- współpraca z pobliskim Klubem Seniora - wspólne przedstawienia, warsztaty plastyczne i inne - budowanie relacji między dziećmi a osobami starszymi.

 

Programy:

Program Edukacji Kulinarnej "Smacznie, zdrowo, kolorowo - Kuchnia z Uśmiechem"

Celem programu jest uświadomienie dzieciom, nauczycielom, rodzicom - jak ważny jest prawidłowy sposób odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym, gdyż ma on wpływ na ich właściwy rozwój. Otyłość u dzieci może prowadzić do powikłań czy schorzeń, a skutki niewłaściwego odżywiania u dzieci rzutują na zdrowie w dorosłym życiu. 

Ta wielka, kulinarna przygoda - potrwa od października 2022 roku do czerwca 2023 roku. 

Raz w miesiącu odbywać się będą spotkania / warsztaty - wychowawców z dziećmi i rodzicami w jednej z wybranych grupy wiekowych i wspólnie będziemy przygotowywać:

smaczne, zdrowe i kolorowe dania, a dodatkowo raz w miesiącu będziemy dzielić się naszym podwieczorkiem z rodzicami. 

 

Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej - dzieci wzięły udział w sprzątaniu świata, 

 

Akcja "Wrzuć tusz do paki i dokarmiaj zwierzaki"została zorganizowana przez w/w program Edukacji Ekologicznej. 

 

Program "Odkryj siebie"  

 

Program Dziecięca Kraina Kreatywności celem programu jest zachęta nauczycieli do wymiany interdyscyplinarnej wiedzy oraz doświadczeń; rozwijanie kreatywności i zapobieganie rutynowych działań/zachowań w pracy z dziećmi. 

 

Projekty:

Projekt edukacyjny "Nie lada to gratka! Poznajemy Misia Uszatka!"

Założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej,  promowanie czytelnictwa, rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci, poprzez połączenie wrażeń ruchowych, wzrokowych, słuchowych i dotykowych.

 

Projekt "Bliżej Przedszkola""20 minut dla matematyki " 

wykorzystanie matematyki w codziennych sytuacjach, włączenie rodziców w utrwalanie kompetencji matematycznych swoich dzieci.

 

Projekt edukacyjny: "Z Kotem Amadeuszem - przez świat wartości i emocji"

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała" - celem projektu jest kształtowanie szacunku do własnego państwa oraz poczucie tożsamości narodowej.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny " Z kulturą mi do twarzy"

 

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy "Magiczna moc bajek" - celem jest promowanie czytania bajek i baśni jako rozwój dziecka; kształcenie i zdobywanie wiedzy; wychowanie szczęśliwego człowieka. 

 

Projekt Varsavianistyczna Szkoła - dzieci zorganizowały kącik o tematyce patriotycznej, dowiedziały się o zwyczajach i tradycjach związanych z naszym miastem, a także poznały jego historię. 

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Eko-Ludek" - tematyka: eksperymenty z wodą; jakie znaczenia ma powietrze (eksperymenty); poznanie funkcji lasu, zdrowie na talerzu. 

 

Projekt "Zdrowo jem, więcej wiem" tematyka: poznajemy warzywa; jem owoce i warzywa - praca plastyczna; kolorowy talerz; cukier - nie dziękuję!; reklama zdrowych słodyczy. 

 

Projekt "Zaczytany Targówek" 

 

Projekt "Droga z klasą" uwrażliwienie dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

„Re@lnie Odpowiedzialni” - organizatorem jest Stowarzyszenie Strefy Wsparcia - to organizacja pozarządowa wspierająca rodziców i nauczycieli. 

SSW od 5 lat tworzy programy profilaktyczne w celu ochrony dzieci przed e-uzależnieniami. 

Celem kampanii Odłącz się - Połącz się - jest dotarcie do jak największej ilości rodziców, opiekunów i nauczycieli używając wszelkich możliwych kanałów, by poznali zagrożenia - niebezpieczeństwo nadmiarowego korzystania z ekranów, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie.  

 

Dlaczego dzieci do 2 roku życia nie powinny mieć dostępu do technologii?  

https://odlaczsie-polaczsie.pl/dlaczego-dzieci-do-2-roku-zycia-nie-powinny-miec-dostepu-do-technologii/

Dlaczego najmłodsi nie mogą korzystać z ekranów bez ograniczeń? 

https://odlaczsie-polaczsie.pl/dlaczego-najmlodsi-nie-moga-korzystac-z-ekranow-bez-ograniczen/

Co o grach elektronicznych powinien wiedzieć rodzic i nauczyciel?:    

https://odlaczsie-polaczsie.pl/co-o-grach-elektronicznych-powinien-wiedziec-rodzic-i-nauczyciel/

 

Akcje charytatywne:

"Wrzuć tusz do paki i dokarmiaj zwierzaki" celem akcji jest pomoc w zebraniu tuszy, które będą sprzedane i za zebrane fundusze placówka zakupi pokarm dla zwierząt. 

 

"Góra grosza"akcja charytatywna, której celem jest zebranie jak największej ilości drobnych monet (od 1gr do 2zł), które zamienione, posłużą do zakupu niezbędnych rzeczy do funkcjonowania dla dzieci z domów dziecka. 

 

"Pola Nadziei" - akcja sadzenia żonkili przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym. 

 

"Zbieranie żołędzi dla zwierząt z warszawskiego ZOO" pomagamy dokarmiać zwierzęta. 

 

"Piernikujemy razem" - akcja zorganizowana na Święta Bożego Narodzenia- zrobione przez dzieci i ich rodziców pierniki zostały zawiezione do Domów Opieki dla Osób Starszych.