Przedszkole 119 "W Zielonym Ogrodzie" 

                     Nasze Przedszkole to piętrowy budynek, który wyposażony jest w duże, jasne i przestronne sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, gabinet logopedyczny psychologa, własną kuchnię oraz inne pomieszczenia pozwalające na zapewnienie dobrej organizacji pracy w placówce.

                     Niewątpliwym atutem naszego przedszkola jest bardzo duży ogród, cały pokryty trawiastą nawierzchnią porośnięty licznymi drzewami i krzewami dzięki którym latem dzieci unikają bezpośredniego nasłonecznienia. Przedszkole sąsiaduje ze Szkołą nr 285 im Jana Marcina Szancera, jak również znajduje się w bliskiej odległości od pętli autobusowej Bródno Podgrodzie.

Placówka zapewnia  miejsca dla 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, nad którymi opiekę sprawują nauczycielki z wysokimi kwalifikacjami.

Dzięki realizacji koncepcji planu daltońskiego dzieci w naszym przedszkolu obdarza się dużym zaufaniem oraz możliwością dokonywania samodzielnych wyborów, a co za tym idzie - uczą się one odpowiedzialności, samodzielności i współpracy. 

W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe - bezpłatne:

  • j angielski,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • rytmika,
  • zajęcia płatne w tym roku był to taniec i karate.

 

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST W GODZ.  6.30-17.00

Jesteśmy przedszkolem daltońskim oraz optymistycznym.

                    Naszym głównym celem jest samodzielność dziecka, rozwijanie dziecięcej kreatywności oraz poczucia odpowiedzialności. Dzieci uczą się współpracy, a także pokonywania stawianych sobie celów. 

                   Zapewniamy profesjonalną edukację i opiekę dzieciom, nasza praca wychowawczo-opiekuńcza jest realizowana na podstawie programu wychowania przedszkolnego "Planeta dzieci", który zawiera wszelkie wymogi podstawy programowej dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Nasze przedszkole realizuje szereg projektów oraz konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych:

  •  "Międzynarodowy Projekt Piękna Nasza Polska Cała",
  • "Kolędujmy razem online". 

Dodatkowo sami organizujemy konkursy, np. Konkurs o Warszawie. 

Na dzieci czekają kolorowe, wyposażone w pomoce dydaktyczne sale oraz kreatywne zabawki.  

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna naszego przedszkola stale podnosi swoje kompetencje, dba
o rozwój dzieci. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje uczęszczając na warsztaty, konferencje oraz biorąc udział w szkoleniach. 

"Byłoby miło porozmawiać z dziećmi, którymi byliśmy i zapytać ich, co sądzą o dorosłych, którymi się staliśmy"