Ubezpieczenie dzieci NNW oferta 2023/2024

Drodzy Rodzice, 

poniżej przedstawiamy propozycję nieobowiązkowego ubezpieczenia na rok szkolny 2023/2024

 

1.Ubezpieczenie NNW dla dzieci i personelu

- do wyboru są 4 warianty z płatnością on-line, mogą z nich skorzystać także pracownicy przedszkola

- świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby, nadal obejmuje zachorowanie na COVID-19

- w każdym wariancie dodany został obszerny pakiet pomocy HEJT STOP – jest to usługa wsparcia informatycznego, psychologicznego i prawnego dla dorosłych i dzieci, w zakresie mowy nienawiści i bezpieczeństwa w sieci.

 

Hasło do logowania i opłacania składki on-line:  tzf53

- - - - - - - - - - - - - - 

NNW szkolne

Ubezpieczenie NNW dedykowane jest dla:

  • dzieci pracowników Państwa jednostek, które uczą się w placówce oświatowej w Warszawie lub poza nią tj. żłobek, przedszkole, szkoła (dot. placówek miejskich i prywatnych),
  • dzieci pracowników Państwa jednostek, które uczą się na uczelni wyższej i nie skończyli 25 roku życia,
  • wszystkich dzieci uczęszczających do miejskich placówek oświatowych (żłobek, przedszkole, szkoła).

Przedstawiony program oferuje 5 wariantów z szerokim zakresem ubezpieczenia. W załączeniu materiał informacyjny.

Webinary informacyjne

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o tym produkcie to zapraszamy na bezpłatne webinary w dniu 5 września 2023 r. o godzinie 10:00 i 14:00.

Linki do webinarów:

5 września 2023 r. godzina 10:00 – 11:00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThjYzk5NzUtYzYyZC00ZWJjLWFlM2YtNDVkNjFlMGMwZjNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a6e6092-73e4-4752-b1a5-477a17f5056d%22%2c%22Oid%22%3a%229ef7fee4-6c86-448f-aef1-18110a4a1125%22%7d

5 września 2023 r. godzina 14:00 – 15:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJhMDM3N2MtZDI5Ny00Y2VlLWE5YTMtM2Y4ZTcxMWJlYWRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a6e6092-73e4-4752-b1a5-477a17f5056d%22%2c%22Oid%22%3a%229ef7fee4-6c86-448f-aef1-18110a4a1125%22%7d

 

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Każdy pracownik niezależnie od stanowiska, może skorzystać z oferty i ubezpieczyć swoje dziecko.

 

Okres ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia obowiązuje od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r., pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia w terminie do 30 października 2023 r.

 

Jak dokonać zakupu ubezpieczenia?

Wszelkie formalności związane z zapisem dziecka odbywają się drogą elektroniczną – zgłoszenie do ubezpieczenia, płatność składki, dokumenty wraz z certyfikatem ubezpieczenia przesyłane są na wskazany podczas rejestracji e-mail

  • Bezpośrednio poprzez stronę www.nnw24.pl
  • Na ww. platformie należy wybrać wariant ubezpieczenia i dokonać płatności. Po opłaceniu składki otrzymacie Państwo certyfikat potwierdzający ochronę na adres mailowy wskazany w formularzu zakupu.

Jaki jest koszt takiego ubezpieczenia?

- - - - - - - - - - - - - - - 

Załączniki:

1.Opis szczegółowych warunków ubezpieczenia NNW dla dzieci i personelu przedszkola (4 warianty) + dane do logowania

2.Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW