Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6:30–8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy ruchowe i swobodne z wyboru dzieci w kącikach tematycznych, przy stolikach, na dywanie.

8.00-8.15 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe zabawy przy muzyce, zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itd. zestaw zabaw i ćwiczeń porannych, zabawa orientacyjno-porządkowa. Realizacja zadań zgodnie z założeniami planu daltońskiego przez dzieci starsze.

8.15–8.30 Przygotowanie do śniadania: zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze. 

  8.30-9.00 ŚNIADANIE: samodzielne spożywanie posiłków, wpajanie zasad dobrego wychowania, kształtowanie nawyków higieniczno - kulturalnych.

 9.00-11.45 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne różnego rodzaju, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, wycieczki, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym- czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków itp.), obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

Udział w zajęciach dodatkowych.  Realizacja zadań zgodnie z założeniami planu daltońskiego.

11.45-12:00 Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.

12:00-12:30 OBIAD: samodzielne spożywanie posilków, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.  

12.30-14.30 Dzieci młodsze – leżakowanie - odpoczynek: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

Dzieci starsze – zabawy i zajęcia integrujące grupę o charakterze relaksacyjnym, zabawy na powietrzu, organizowanie zajęć dodatkowych, słuchanie bajek, prace porządkowe.  

14:30–14.45 Przygotowanie do podwieczorku: czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.   

14.45–15.00 PODWIECZOREK: samodzielne spożywanie posiłków, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych, pełnienie dyżurów przez dzieci starsze. 

15:00-17.00 Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie: indywidualne, zbiorowe lub inne formy swobodnej działalności dziecka; praca indywidualna
o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę; rozmowy indywidualne. Realizacja zadań zgodnie
z założeniami planu daltońskiego. Rozchodzenie się dzieci do domów.